Hjem Aktiviteter Tonya Billedarkiv Linker Jubileums CD

Eventyrplassen Vannførelag

 

 

Eventyrplassen Vannførerlag er en sammeslutning av 36 fedre som på frivillig basis har påtatt seg islegging og andre bruks- og trivselsfremmende tiltak på Eventyrplassen i Ullevål Haveby, Oslo. Egenpleie forekommer også.

En mann som skal gjøre sin stemme gjeldende på tinget, må ifølge Gulatingsloven være hest- og ølfør. Den som vil gjøre seg gjeldende på Eventyrplassen, må i tillegg være vannfør. Forøvrig skjeler laget ikke til persons anseelse eller anfektelse.

Vannførelagets statutter trekker opp det ideologiske og praktiske grunnlag for utstrakte aktiviteter, nasjonalt som internasjonalt. Vann-styrets beslutninger iverksettes av et organisatorisk nettverk som i skrivende stund omfatter 72 komiteer, utvalg, råd m.v.

 Lagets høyeste organ er Slangen, som gir is på plassen og løft til føreren.

 Lagets høye beskytter er Tonya Harding, en ekte harding.